skoda katalog logo

Škoda 105-136, GARDE, RAPID

hlavní stránka |  katalog |  vyhledávání |  linky |  technické info |  statistiky |  admin

JIKOV ( 32 BS,BST |  32 DDSR |  32 EDSR |  32 SEDR )

JIKOV 32 BST, 32 BS
Typ vozu Š440 Spartak
Š Octavia
Š Octavia Super
Š1201
Š1202
Š Felicia
Š Octavia-
Touring-
Sport
Š 1203 Š 1000MB
r.1964
Š 1000MB
r.1966
Š 1100MB
Š 110 L '69
Š 1000MBG
Š 1000MBX
Karburátor
443 751 xxx x00
32 BS
3099
32 BS
3109
32 BS
3108 - P
3107 - Z
32BS
3098
32 BST
3058
32 BST
3120
32 BST
3140
32 BS
3136 - P
Difuzor ∅ mm 23 24 23 24 23 23 24 21
Tryska hlavní 120 125 120 125 120 125 125 105
Vzdušník hlavní 200 200 200 200 200 200 190 180
Tryska běhu naprázdno 50 50 50 50 50 50 50 50
Vzdušník běhu naprázdno 150 150 150 150 150 150 150 150
Tryska sytiče 110 110 90 110 80 80 95 -
Vzdušník sytiče ∅ mm 4,5 4,5 4 4,5 6 6 4,5 -
Tryska spořiče 42 42 - 42 42 42 55 -
Tryska obtoku 80 80 60 80 80 80 80 70
Injektor 50 50 50 50 50 50 50 50
Jehlový ventil ∅ mm 1,5 1,5 1,5 2 1,5 1,5 2 1,5
Nástřik akcelerační pumpičky na 10 zdvihů 2,4 - 4,6 cm3
Typ vozu Š 1000MBG
Š 1000MBX
Š 100 S
Š 100 L
r. 1970
Š 100 S
Š 100 L
r. 1970
Š 100 S
Š 100 L
r. 1971
Š 100 S
Š 100 L
r. 1976
Š 110 L
r. 1970
Š 110 L
r. 1971
Š 110 L
r. 1976
Karburátor
443 751 xxx x00
32 BS
3137 - Z
32 BST
3120
32 BS
3169
32 BS
3170
32 BS
2903
32 BS
3168
32 BS
3171
32 BS
2904
Difuzor ∅ mm 21 23 23 23 23 24 24 24
Tryska hlavní 105 120 120 118 120 125 122 122
Vzdušník hlavní 180 200 200 200 180 190 200 180
Tryska běhu naprázdno 50 50 50 50 50 50 50 50
Vzdušník běhu naprázdno 150 150 150 130 130 150 130 130
Tryska sytiče 90 80 95 90 90 95 90 90
Vzdušník sytiče ∅ mm 6 6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Tryska spořiče - 42 42 50 50 55 55 55
Tryska obtoku 70 80 80 80 80 80 80 80
Injektor 50 50 50 50 50 50 50 50
Jehlový ventil ∅ mm 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2
Nástřik akcelerační pumpičky na 10 zdvihů 2,4 - 4,6 cm3

JIKOV 32 DDSR
Typ vozu Š 1203 Š 110 LS
Š 110 R
T-613 Š 100 Š 110
Karburátor JIKOV
443 751 xxx x00
32 DDSR
3194
32 DDSR
3159
32-34 DDSR
3193
32 DDSR
3196
32 DDSR
????
Prvky na 1. a 2. stupni nebo společné stupne
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Difuzor ∅ mm 21 24 22 24 23 27 20 23 21 24
Tryska hlavní 108 120 110 125 118 130 100 108 105 115
Vzdušník hlavní 170 180 170 180 180 180 160 200 160 180
Tryska běhu naprázdno 50 80 50 80 50 65 50 80 50 80
Vzdušník běhu naprázdno 120 100 150 100 160 100 150 100 150 100
Tryska sytiče 90 90 85 85 85
Vzdušník sytiče ∅ mm 6 6 6 6 6
Tryska spořiče 55 - 65 - 65 - 42 - 55 -
Tryska obtoku 90 - 60 - 80 - 80 - 60 -
Injektor 50 - 50 - 50 - 50 - 50 -
Vzdušník regulace membrány 155 90 160 90 160 0 95 85 130 110
Jehlový ventil ∅ mm 2 2 2 2 2
Nástřik akcelerační pumpičky na 10 zdvihů 2,4 - 4,6 cm3 5,5 - 7,5 cm3 -

JIKOV 32 EDSR
Typ vozu Š100 S
S100 L
r.1977
Š110 L
r.1977
Š110 R
r.1977
Š110 R
r.1980
Tatra
613-3*1
Tatra
613-3E*2
Tatra
613-E1
Š1203 Š105 S
Š105 L
Š105 GL
Š105SP
Š120
Š120 L
Š120 LE
Š120 LS
Š120 GLS
Š GARDE
Karburátor JIKOV 32 EDSR
443 751 xxx x00
2910 2911 2912 2927 2908 2908 2908 2909 2901
2924
2938
3198
2925
2939
2900
2926
2940
Prvky na 1. a 2. stupni nebo společné stupne
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Difuzor ∅ mm 21 22 21 22 22 23 22 23 23 27 23 27 23 27 22 23 21 22 22 23 22 23
Tryska hlavní 105 115 108 120 112 130 110 130 118 140 118 145 115 140 108 130 105 120 112 125 112 130
Tryska hlavní (od 10.1979) - - - - - - - - - - - - - - - - 105 120 110 125 110 130
Vzdušník hlavní 180 150 170 160 170 170 170 170 180 150 180 130 180 150 170 160 170 160 170 160 170 160
Vzdušník hlavní (od 8.1981) - - - - - - - - - - - - - - - - 185 160 185 160 185 160
Tryska běhu naprázdno 50 40 50 40 45 40 50 40 50 55 50 50 50 50 50 40 50 40 50 40 50 40
Vzdušník běhu naprázdno 130 - 140 - 150 - 150 - 160 - 160 - 160 - 140 - 140 - 140 - 140 -
Tryska přídavného běhu naprázdno - 80 - 80 - 80 - 70 - 55 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80
Tryska paliva ekonostatu 60 - 70 - 80 - 80 - 70 - 70 - 70 - 60 - 60 - 60 - 70 -
Tryska směsi ekonostatu 110 - 95 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 95 - 110 - 110 -
Tryska směsi ekonostatu (od 10.1979) - - - - - - - - - - - - - - - - 85 - 110 - 110 -
Vzdušník ekonostatu 70 - 70 - 70 - 70 - 80 - 80 - 80 - 70 - 70 - 70 - 70 -
Tryska sytiče 90 90 100 100 90 90 90 110 90 100 100
Tryska sytiče (od 4.1980) - - - - - - - - 90 90 90
Tryska sytiče (od 4.1982) - - - - - - - - 145 145 145
Vzdušník sytiče ∅ mm 4,5 4,5 4,5 5,5 4,5 4,5 5,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Vzdušník sytiče ∅ mm (od 9.1979) 5,5 5,5 5,5 - - - - 5,5 5,5 5,5 5,5
Vzdušník sytiče ∅ mm (od 4.1982) - - - - - - - - 7 7 7
Vzdušník regulace membrány 130 60 130 80 160 110 160 110 160 - 160 - 160 - 180 60 130 80 160 80 160 80
Tryska obtoku pumpičky 70 70 40 45 40 40 40 70 40 40 40
Tryska obtoku pumpičky (od 9.1979) - - - - - - - - 45 45 45
Injektor 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 -
Jehlový ventil ∅ mm 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5
Přípojka odsávání ∅ mm - - - - - - - - 1,2 1,2 1,2
Nástřik akcelerační pumpičky na 10 zdvihů 4 - 6 cm3 7 - 9 cm3 6 - 8 cm3 7 - 9 cm3 4 - 6 cm3 7 - 9 cm3
Nástřik akcelerační pumpičky (od 9.1979) - - - - - - - - 6 - 8 cm3 na 10 zdvihů
Poznamky:
*1 - plati do cisla motoru 2525
*2 - plati od cisla motoru 2525

JIKOV 32 SEDR
Typ vozu - ŠKODA 105 S
105 L
105 SP
120 L
120 GL
120 LS
120 GLS
120 LX
RAPID
Tatra
613-4
1203 Wartburg
W353
130 L
RAPID 130
135 L/GL
RAPID 135
136 L/GL
RAPID 136
TAZ
1203 M
TAZ
1500
Karburátor JIKOV 32 SEDR
443 751 xxx x00
2931 2932 2933 2934 2935 2936 2951 3222 3223 3234 3255
Prvky na 1. a 2. stupni nebo společné stupne
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Difuzor ∅ mm 2023 2024 2024 2327 2122 2323 2224 2224 2224 2224 2224
Tryska hlavní 108125 108130 110135 115140 105135 130125 115135 112130 115135 110130 110130
Vzdušník hlavní 190140 190140 190140 200150 180170 210210 200160 190160 210160 180160 190160
Tryska běhu naprázdno 5050 5050 5050 5050 5060 5560 5050 5050 5050 5050 ??
Vzdušník běhu naprázdno 130120 130120 130120 14095 140120 12080 140120 130120 130120 140120 ??
Tryska přídavného běhu naprázdno 90 90 90 100 105 80 100 100 100 120 ?
Tryska paliva ekonostatu -- -- -- 70- 60- -- 60- 60- 60- 70- ??
Tryska směsi ekonostatu -- -- -- 110- 95- -- 95- 95- 95- 95- ??
Vzdušník ekonostatu -- -- -- 80- 70- -- 70- 70- 70- 70- ??
Tryska sytiče 130 130 130 145 145 180 145 140 140 145 ?
Vzdušník sytiče ∅ mm 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ?
Vzdušník regulace membrány 13080 16080 16080 160- 10080 -- 16060 13080 13080 16080 ??
Tryska obtoku pumpičky 60 60 60 50 60 80 60 50 50 60 ?
Injektor 50- 50- 50- 50- 50- 70- 50- 50- 50- 50- ??
Tlumítko ∅ mm 1,3 1,3 1,3 1,3 ? ? 1,3 1,3 1,3 ? ?
Jehlový ventil ∅ mm 1,5 1,5 1,5 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 ?
Přípojka odsávání ∅ mm 1,2 1,2 1,2 ? 1,2 - 1,2 1,2 1,2 1,2 ?
Nástřik akcelerační pumpičky na 10 zdvihů 5 - 7 cm3 7 - 9 cm3 5 - 7 cm3 5 - 7,5 cm3 5 - 7 cm3 ?

Informácie su čerpané z dobových katalógov a publikácií. V prípade nejasností alebo chýb ma kontaktujte na sagino(zavinac)gmail(bodka)comTOPlist
mySQL queries: 1, PHP'd: 0.0025 sec

PARTNEŘI  skoda.panda.cz  skoda-virt.cz  japl.cz  skodateam.cz  garde.plivnik.cz  skoda130lr.mypage.cz  forum.skodovka.pl  skodexim.pl